Cenník produktov a služieb pre zákazníkov v Slovenskej Republike

Cenník systému Exekutor2017

Mesačý poplatok za používanie systému Exekutor2017 je 92€.

Poplatok za nainštalovanie systému Exekutor2011 alebo novší je od 20.7.2016 stanovený na 333€ za kažú pracovnú stanicu.

Práce nad rámec zmluvy pri podpísanej zmluve Exekutor2016 sú účtovaná sumou 33€ za hodinu.

Práce nad rámec zmluvy pri nepodpísanej zmluve sú stanovené na 150€ za hodinu.  Medzi servisné úkony sa napríklad počíta: inštalácia programu na pracovnú stanicu, vytvorenie zálohy. Školenia, poradenské činnosti. Náklady spojené s prepravou sa  uhrádzajú v cene 40cenov za km počítané z Bratislavy do miesta určenia a späť.

Jedna licencia programu Exekutor2007 na jednu pracovnú stanicu pre jedného užívateľa je 333€.

Dodatočné služby v sídle odberateľa: Je možné si objednať vyknanie prác a školení na úrade súdneho exekútora: Práce sú účtované za pracovný deň a to sumou 400€ ak sa vykoná len jedna návšteva v mesiaci. Cena za každú ďalšiu návšetevu je 380€ za deň v danom kalendárnom mesiaci.

V prípade nesplnenia termínu platieb  je dodávateľ oprávnený neposkytnúť objednávateľovi služby podľa  tejto zmluvy.

Všetky uvedené ceny v tomto cenníku sú učtované bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH od  1.3.2023.