Objednávky

Vyberte si a objednajte si službu alebo produkt: 

ExekutorCCV2 - komunikácia s bankami

Základné informácie


Pred nainštalovaním aplikácie ExekutorCCV2 pre komunikáciu s bankami je nutné vytvoriť konfiguračný súbor. V tomto súboru musia byť špecifikované paramtere, podľa ktorých bude program komunikovať so rozhraním.

Konfiguračný súbor obsahuje informácie, potrebné pre komunikáciu s bankami. Okrem týchto údajov, musíte mať k dispozícii certifikát podľa pokynov a heslo k certifikátu. 

Vplňte nasledovný formulár. Vytvorte príslušné úkony tak, aby ste ich mohli vkladať do knihy úkonov. Tieto úkony vytvorte bez šablóny. V názve odporúčam určiť, že sa jedná o elektronické spracovanie. Názvy zadajte presne bez znakov . / \ “. Najlepší spôsob je vytvoriť úkon v programe Exekutor, okopírovať ho a následne ho vložiť dotohoto formulára. Napríklad úkon pre súčinnosť môžete nazvať Žiadosť o poskytnutie súčinnosti - banka - elektronicky, príka môže mať názov Príkaz na začatie exekúcie - účet v banke - elektronicky. Napokon zadajte číslo vášho účtu. Ak máte viacero účtov uveďte to v poznámke. Vytvárať takéto príkazy je ale možné len v tom prípade, ak je číslo účtu viazané na oprávneného. Takto špecifikovaných oprávnených si pripravte do tabuľky.

Objednávkový formulár monitoringu insolvenčního rejstříku

Ak chcete objendať MIR, musíte vyplniť nasledovný formulár.


Umožňuje objednať monitoring insolvenčního rejstříku. Monitoring insolvenčního rejstříku umožňuje sledovať či náhodou nie je nejaký váš povinný vedený v insolvenčním rejsříku. Ak áno nastaví vo všetkých jeho spisoch stav INS. 

Objednávka Štatistiky 2009

Ak chcete objednať software pre vypracovanie štatistiky pre ministerstvo spravodlivosti prosím vyplňte tento formulár.


Objednávka iných činností

Ak chcete objednať iné činnosti alebo služby (školenie, zálohovanie údajov) použite na to tento formulár.


Ak chcete objednať, školenie, záložku, zmenu v programe alebo úpravu programu, použite na to tento formulár.

Objednávka produktu Exekutor2007


Ak chcete objednať licencie produktu Exekutor2007 použite na to tento formulár.

Objednávka produktu Exekutor2009


Ak chcete objednať licencie produktu Exekutor2007 použite na to tento formulár.

Objednávkový formulár - vypracovanie SQL

Záväzne si objednávam vypracovanie SQL príkazu:


Ak chcete vytvoriť vlastnú otázku vyplňte nasledovný formulár a my vám ju nainštalujeme pomocou MTSpodpory. Ak MTSpodporu nemáte pošleme vám ju emailom.