ExekutorCCV2 - komunikácia s bankami

Základné informácie


Pred nainštalovaním aplikácie ExekutorCCV2 pre komunikáciu s bankami je nutné vytvoriť konfiguračný súbor. V tomto súboru musia byť špecifikované paramtere, podľa ktorých bude program komunikovať so rozhraním.

Konfiguračný súbor obsahuje informácie, potrebné pre komunikáciu s bankami. Okrem týchto údajov, musíte mať k dispozícii certifikát podľa pokynov a heslo k certifikátu. 

Vplňte nasledovný formulár. Vytvorte príslušné úkony tak, aby ste ich mohli vkladať do knihy úkonov. Tieto úkony vytvorte bez šablóny. V názve odporúčam určiť, že sa jedná o elektronické spracovanie. Názvy zadajte presne bez znakov . / \ “. Najlepší spôsob je vytvoriť úkon v programe Exekutor, okopírovať ho a následne ho vložiť dotohoto formulára. Napríklad úkon pre súčinnosť môžete nazvať Žiadosť o poskytnutie súčinnosti - banka - elektronicky, príka môže mať názov Príkaz na začatie exekúcie - účet v banke - elektronicky. Napokon zadajte číslo vášho účtu. Ak máte viacero účtov uveďte to v poznámke. Vytvárať takéto príkazy je ale možné len v tom prípade, ak je číslo účtu viazané na oprávneného. Takto špecifikovaných oprávnených si pripravte do tabuľky.