Exekutor2007 a  20% DPH (CZ)

V tomto krátkom článku by som chcel upriamiť vašu pozornosť na možnosti ako zvládnuť prechod na 20% v systéme Exekutor2007.

Zmena 19% na 20% DPH v konkrétnom spise čo sa týka výpočtu DPH z odmeny súdneho exekútora je veľmi jednoduchá. Stačí v spise zmeniť DPH sadzbu odmeny. Toto políčko nájdete v peňažnom plnení pod políčkom pre evidenciu istiny. Stačí tam zadať číslo 20 a program bude automaticky zobrazovať v prehľade 20%DPH.

Ak v danom spise už prebehli splátky, program bude zobrazovať DPH nasledovne. Pre splátky, ktoré boli rozpočítané podľa 19% DPH bude v prehľade zobrazovať výšku DPH v 19% DPH bez ohľadu na to, či bolo alebo nebol vydaný alebo je právoplatný příkaz k úhradě nákladů. Ak príkaz nebol vydaný musíte prepočítať všetky peňažné operácie znova. Najskôr musíte prepočítať hotové výdavky s kódom V* a potom prepočítať jednotlivé platby. Ak príkaz bol vydaný nesmiete tieto peňažné operácie prepočítavať. Na prepočet peňažných operácií môžete použiť príkaz Pomôcky - Korekcie alebo je možné vytvoriť SQL príkazy pre hromadnú aktualizáciu údajov vo vybraných spisoch na základe dohodnutých kritérií.