Novinky

Na tejto stránke nájde informácie potrebné pre podporu systému Exekutor2007, súbory na stiahnutie

Exekutor2011 a novela zákona č. 233/1995

Na základe tlačiva č.  550 NRSR - schváleného znenia zákona - teda novely exekučného poriadku bolo nutné zapracovať určité zmeny v programu Exekutor2011. Tieto zmeny sa týkajú hlavne započítavania došlých úhrad a sledovania úhrad pre odoslanie oprávneným. …

Exekutor2007 a 20%DPH (Sk)

Od 1.1.2011 ako všetci vieme bude zmenená výška DPH z 19% na 20%. Z konzultácií s viacerými exekútorskými úradmi sme pripravili nasledovné riešenia tohoto problému. Riešenia závisia od toho, kedy dochádza k plateniu DPH zo splátky.

Nový podací arch (CZ)

Vážení zákazníci. Od 1.9.2010 by ste mali pri podávaní poštových zásielok vytláčať nový podací arch. Pripravil som novú verziu Exekutor2007 build 56, ktorá umožňuje tlač podacie archu podľa nového vzoru. …

Otázky a odpovede ohľadne komunikácie s bankovými subjektami

Dňa 1.7.2010 sme Vám zasielali ponuku a predbežné vyjadrenie ohľadne prípravy projektu pre elektronickú komunikáciu s bankami v spolupráci s firmou Datalan a.s.. Následne ste obdržali ponuku priamo od firmy Datalan a.s.. …

Exekutor2007 a 20% DPH (CZ)

V tomto krátkom článku by som chcel upriamiť vašu pozornosť na možnosti ako zvládnuť prechod na 20% v systéme Exekutor2007.

Zmena 19% na 20% DPH v konkrétnom spise čo sa týka výpočtu DPH z odmeny súdneho exekútora je veľmi jednoduchá. …

Exekutor2007 a Datové schránky

Vážení zákazníci

Exekutor 2007 

Upozornenie na doplnok PDF Complete 3.5.22

Vážený zákazníci. Upozorňujeme vás na doplnok - rozšírenie programu Microsoft Word -  PDF Complete 3.5.22. Po nainštalovaní tohto doplnku nie je možné ukladať zmeny v šablónach a dokumentoch. Ak ste doplnok nainštalovali odporúčame vám odinštalovať.

Štatistika 2009

Vážení zákazníci

Určite ste obdržali informáciu z ministerstva spravodlivosti ohľadne vypracovania štatistiky vášho úradu. 

Photo-104

Vzhľadom na to, že na vypracovanie štatistiky bolo potrebné vytvoriť viacero SQL príkazov, tak pre zvýšenie efektivity a ušetrenie vášho času a času vašich zamestnancov sme vypracovali aplikáciu, ktorá tieto údaje zobrazí v zostave. …

Exekutor2007 verzia 44

Nová verzia 44 vylepšuje vytváranie faktúr. Faktúry sa dajú vytvoriť jednoducho pre konkrétnu platbu v peňažných operáciách pomocou príkazu Pomôcky -> Rýchla faktúra. Faktúry sú zobrazené len pre aktuálny rok.

Úprava generátora 8F3

Vytvorená záložka Poverenie, ktorá vloží komplet údaje o poverení exekútora a ak je zadané uznesenie o zmene exekútora vloží aj tieto informácie. Záložka Er vypíše číslo uznesenia zadaného v uznesení o zmene exekútora ak toto je zadané.

Exekutor 2007 ver 43

Nová verzia systému Exekutor2007 k dispozícii na stiahnutie.

Centrálni evidence exekucí a systém Exekutor2007

Čo potrebujete

Na export údajov z databázy systému Exekutor2007 sme pre vás pripravili pomocný program, pomocou ktorého môžete vyexportovať údaje. Program pre export môžete stiahnuť tu: 

Progam nie je potrebné inštalovať. …

Exekutor2007 a €

Príprava:

Pred spustením prechodu na euro treba nahrať všetky peňažné operácie, ktoré prišli na úrad do 1.1.2009. Ak by ste chceli zadať operáciu spätne treba ju previesť na menu euro pred samotným zápisom. …