Exekutor2011 a novela zákona č. 233/1995

Na základe tlačiva č.  550 NRSR - schváleného znenia zákona - teda novely exekučného poriadku bolo nutné zapracovať určité zmeny v programu Exekutor2011. Tieto zmeny sa týkajú hlavne započítavania došlých úhrad a sledovania úhrad pre odoslanie oprávneným. Odoslanie je možné sledovať dvoma spôsobmi. Buď pomocou prehľadu vo vlastných otázkach, alebo priamo pomocou vstupného príkazu pre prípravu dát pre hromadný bankový príkaz. Oba spôsoby je možné na požiadanie nahrať pomocou MTSpodpory. Problematiku odosielania vyúčtovania oprávneným sa dá realizovať pomocou šablóny, keď táto bude zverejnená na portáli ministerstva. Zatiaľ nemám informácie štruktúre tohoto dokumentu.

Čo sa týka rozpočítavania platieb došlých na úrad súdneho exekútora za pracoval som do verzie 73 nový algoritmus pre rozúčtovanie došlej pohľadávky. Tento algoritmus počíta tak, že z došlej platby je 24% poukázaných na trovy exekúcie a to najskôr pod operáciou S2 a potom zostatok je realizovaný na S1. 24% je v algoritme uvedené ako vrátane DPH. Problém je totiž či trovy exekúcie sú alebo nie sú vrátane DPH. Z hľadiska súdneho exekútora DPH je nad ráme trov exekúcie ale z hľadiska oprávneného je DPH súčasťou trov exekúcie. Podľa rôznych názorov bude nutné predpokladám toto spraviť parametricky avšak počkám ešte na vyjadrenie z ministerstva ktoré 

Tiež v zákonie nie je riešená problematika, ak bola platba pred zaúčtovanou platbou zaslaná na účet oprávneného. Problém je slovíčko "vždy" a tento problém nie je riešený.

Ak si chcete dohodnúť inštaláciu DEMO verzie programu Exekutor2011 odporúčam napísať email na matejsukenik@mtssoftware.eu. Na testovnie je nutné vyhradiť jeden počítač.

Ako nastaviť nové rozpočítanie v systéme Exekutor2011:

V Nastavniach parametrov - nastaveniach parametrov programu - nastavnie výpočtov v dolnej časti okna sa nachádzajú parametre pre rozúčtovanie pohľadávky. 

Zmena:

4.11.2013: V sekcii na stiahnutie je k dispozícii verzia, ktorá berie 24% nárok súdneho exekútora ako nárok bez DPH.

5.11.2013: Nová verzia programu Exekutor2011 ver. Umožňuje meniť nastavenie výpočtu  

Nové záložky v programe GeneratorSk

Pridal som niekoľko nových záložiek do programu Generátor. Tieto záložky nie sú v zozname záložiek ale je možné ich vložiť tak, že vložíte ľubovoľnú záložku, 2x na ňu kliknete a zadáte jeden z týchto názvov:

S novou verziu generátora môžete vydávať faktúry priamo v Knihe úkonov a môžete ich mať v tvare šablóny.  Záložky fungujú tak, že od predposlednej faktúry spočíta všetky peňažné operácie až po poslednú faktúru. Posledná aktuálna faktúra musí byť vydaná v aktuálnom dni.

CisloFA : vypíše číslo faktúry

DatumSplatFA vypíše dátum, ktorý zoberie ako dátum poslednej peňažnej operácie + 15 dní.

SumaOdPoslFA  vypíše súčet všetkých S1+S2 od predposlednej faktúry po poslednú faktúru vrátane DPH.

SumaCelkOdPoslFA  vypíše súčet všetkých S1+S2+S3 od predposlednej faktúry po poslednú faktúru.

SumaOprOdPoslFA vypíše súčet všetkých S3 od predposlednej faktúry po poslednú faktúru.

SumaOdPoslFAZakl vypíše súčet všetkých S1+S2 od predposlednej faktúry po poslednú faktúru bez DPH.

SumaOdPoslFaDPH vypíše súčet všetkých S1+S2 od predposlednej faktúry po poslednú faktúru len DPH.