Štatistika 2009

Vážení zákazníci

Určite ste obdržali informáciu z ministerstva spravodlivosti ohľadne vypracovania štatistiky vášho úradu. 

Photo-104

Vzhľadom na to, že na vypracovanie štatistiky bolo potrebné vytvoriť viacero SQL príkazov, tak pre zvýšenie efektivity a ušetrenie vášho času a času vašich zamestnancov sme vypracovali aplikáciu, ktorá tieto údaje zobrazí v zostave. Túto zostavu môžete rovno vytlačiť.

Ak si chcete len otestovať, či štatistika zobrazuje údaje správne aj na vašej databáze, môžete si stiahnuť demo verziu softvéru pre vypracovanie štatistiky. (Demo verziu musíte stiahnuť ak chcete získať plnú verziu štatistiky. Vygeneruje totiž kontrolné číslo, pomocou ktorého objednáte plnú verziu). Ak sú zobrazené údaje správne, pošlite objednávku a zašleme vám plnú verziu. Objednávku softvéru pre štatistiku súdneho exekútora nájdete tu: OBJEDNÁVKA

Cena softvéru pre vytvorenie štatistiky súdneho exekútora je 100€ pre zákazníkov so zaplatenou podporou, 333€ pre zákazníkov bez objednanej alebo neuhradenej podpory. 

Ako funguje program štatistika 2009.

1. Vyberie všetky spisy podľa roku v dátume príchodu návrhu. Pozor na spisy, kde nie je zadaný dátum príchodu návrhu.

2. Vyberie spisy podľa roku v dátume príchodu návrhu, ktoré spĺňajú jednu z týchto troch podmienok:

     - spis je v archíve

     - spis má zadaný dátum ukončenia

     - spis má v stave spisu text *ukonč*

3. Vyberie spisy podľa rokov v dátume príchodu návrhu, kde v úrokoch je v peňažnom plnení v časti, kde sa zadávajú úroky zapísané opakujúce sa plnenie: pevný mesačný poplatok - výživné.

4. Vyberie spisy podľa rokov v dátume príchodu návrhu, kde je zadané ne-peňažné plnenie. 

5. Zobrazí pomer spisov ukončených kde príchod návrhu je za sledované obdobie k celkovému počtu prijatých spisov. 

6. Vyberie súčet spisov podľa výšky súčinu výšky istiny z návrhu (predmet konania)  a kurzu pre menu zadanú v kurzovom lístku. Toto sa vypočíta pre každý rok zvlášť. 

Pri vypracovaní štatistiky sme napísali email na ministerstvo spravodlivosti ohľadne upresnenia významu jednotlivých požiadaviek. Otázky adresované ministerstvu spravodlivosti:

1. V štatistike sa uvádza podla bodu 6 počet exekučných konaní podľa výšky pohľadávky. Výškou pohľadávky sa myslí istina alebo istina vrátane príslušenstva tj istina + trovy oprávneného+ náklady právneho zastúpenia + úroky počítané s ohľadom na už zaplatené úhrady.

2. V bode 6 predpokladám správne, že Do 332,-EUR znamená Od 33,- EUR do 332,-EUR?

3. Mám niekoľko klientov takých, čo nedostali email ohľadne štatistiky. Preto chcem sa spýtať, či štatistiku majú vypracovať každý úrad a to že nedostali email je chybou komunikácie alebo len tie, čo sa na mňa obrátili?

odpoveď:

K otázke č. 1 – pod pojmom „výška pohľadávky“ sa rozumie len istina (bez príslušenstva).

K otázke č. 2 – hranica je – ako správne konstatujete – od 33 eur do 332 eur,

K otázke č. 3 – So žiadosťou o zabezpečeni zaslania predmetného formulára všetkým súdnym exekútorom sme sa obrátili na Prezídium Slovenskej komory exekútorov.

istock_000007242827medium