Exekutor2007 a 20%DPH (Sk)

Od 1.1.2011 ako všetci vieme bude zmenená výška DPH z 19% na 20%. Z konzultácií s viacerými exekútorskými úradmi sme pripravili nasledovné riešenia tohoto problému. Riešenia závisia od toho, kedy dochádza k plateniu DPH zo splátky.

Ako na to
Ak budete chcieť upraviť len nové spisy a výpočet odmeny len v nových spisoch, musíte nastaviť v programe Exekutor2007 výšku DPH sadzby z odmeny v každom spise na 20%DPH samostatne. Ak v zozname nemáte 20% sadzbu môžete ju zadať aj ručne. Od tejto chvíle bude program automaticky prepočítavať v danom spise DPH 20% sadzbou. Peňažné operácie môžete prepočítať pomocou korekcií a to tak, že zadáte rozsah dátumov a zadáte kód pre príslušnú peňažnú operáciu. Ak chcete prepočítať DPH všetkých hotových výdavkov, zadáte DPH vo výške 20%. Ak 20% sadzbu nemáte v zozname môžete ju zadať aj ručne.

Hromadné prepočítanie všetkých peňažných operácií vo všetkých spisoch
Peňažné operácie vieme prepočítať vo všetkých spisoch automaticky pomocou SQL príkazov na diaľku pomocou MTS-podpory. Pred aplikovaním príslušných SQL príkazov treba zvážiť ako sa budú jednotlivé záznamy prepočítavať. V zásade existujú dve možnosti, ktoré závisia od toho kedy je odvedená DPH z jednotlivých úhrad povinného a či chcete v prehľade zobrazovať rôzne sadzby DPH tak ako boli realizované platby v systéme Exekutor2007.
  • Ak chcete evidovať rôzne DPH sadzby.

    Ak v prípade boli realizované splátky v predchádzajúcom období a spis nie je ukončený, program bude v prehľade zobrazovať v prehľade 2 DPH sadzby. Ak sa rozhodnete pre tento typ úpravy peňažných operácií kontaktujte nás ohľadne úpravy vzoru pre vyúčtovanie a ak máte vlastné otázky, v ktorých zobrazujete DPH pre možnosti úpravy takýchto vlastných otázok. V tomto prípade môže byť problém s prepočtom hotových výdavkov zadaných paušálne väčšou sumou, kde tieto sa budú musieť rozdeliť na dva záznamy s rozdielnou DPH sadzbou

  • Program eviduje len jednu 20% DPH sadzbu

    V prehľade program zobrazuje len jednu DPH sadzbu a to 20%. Ak boli realizované čiastočné úhrady, tieto prevedieme na 20% DPH a prevedieme na 20% aj DPH všetkých zadaných hotových výdavkov. V tomto prípade dôjde k tomu, že povinný doplatí DPH sadzbu v ďalšej platbe aj za predchádzajúce úhrady už realizované úhrady.

Upozornenie! Výber spôsobu prepočítania treba starostlivo zvážiť. Následné korigovanie v neskoršom období je veľmi obtiažne. Hromadnú aktualizáciu prípadov je problematické použiť v neskoršom čase ak časť prípadov bola prepočítaná ručne!

Ak máte záujem o hromadný prepočet peňažných operácií môžete poslať objednávku na môj email.