Otázky a odpovede ohľadne komunikácie s bankovými subjektami

Dňa 1.7.2010 sme Vám zasielali ponuku a predbežné vyjadrenie ohľadne prípravy projektu pre elektronickú komunikáciu s bankami v spolupráci s firmou Datalan a.s.. Následne ste obdržali ponuku priamo od firmy Datalan a.s.. Od tohoto oslovenia sme dostali množstve emailov a vybavili množstvo telefonátov ohľadne vašich otázok. Na tejto stránke nájdete informácie ohľadne tohoto projektu a odpovede na vaše otázky.

Vaša otázka: Vo vyjadrení sa k spolupráci uvádzate firmu DATALAN a.s., avšak na školení 24.6.2010 nám hovorili, že vybrali firmu Slovak Credit Bureau s.r.o. Nie je tam chyba?

Nejedná sa o chybu. Ohľadne elektronickej komunikácie s bankami nás banky oslovili už pred dvoma rokmi, keď bol problém so zaslaním veľkého množstva príkazov od niektorých našich zákazníkov. Bohužiaľ vtedy spolupráca stroskotala na tom, že nie všetky banky boli ochotné akceptovať jednotný spôsob komunikácie. Vytvoriť a dodať jednotný informačný systém do bánk totiž nie je možné. Tento rok nás oslovila firma DATALAN a.s. ako dodávateľov informačného systému pre súdnych exekútorov, či nemáme záujem o spoluprácu v tejto problematike. Podobnú ponuku sme dostali aj od firmy SCB. Obe ponuky sme zvážily a vybrali sme v súčinnosti s exekútormi, ktorých problematika zaujíma dlhšiu dobu, firmu DATALAN a.s. pre jej výhodnejšiu ponuku. V konečnom dôsledku, hlavné slovo pri výbere dodávateľa budú mať banky, pretože časť systému komunikácie s exekútormi je v tomto projekte tá menej náročná. Podľa našich informácií odporúčania SBA nie sú pre banky záväzné a banky ako podnikateľské subjekty si vyberú výhodnejšiu ponuku. V konečnom dôsledku je to dobre ako pre banky tak pre vás exekútorov, lebo konkurenčné prostredie vždy generuje výhodnejšie ceny.

Vaša otázka: Aké sú vaše podmienky?

Podľa našich jednaní je ponuka firmy DATALAN a.s. stanovená na 0.80€ za každú lustráciu jedného spisu odoslanú na firmu DATALAN a.s.. Lustrácia bude následne vykonaná vo všetkých peňažných ústavoch a inštitúciách, s ktorými firma DATALAN a.s. uzavrie dohodu o výmene údajov. Opakovaná lustrácia pre už raz zadané údaje bude vykonaná bezplatne. Ak z ponuky firmy DATALAN a.s. to chápete inak, tak týmto bližšie popisujeme ich ponuku.

Z komory súdnych exekútorov obieha vaše emailové schránky informácia, že firma DATALAN a.s. uviedla cenu 2.3€ za jeden dopyt. Nevieme odkiaľ tento údaj pochádza, lebo nikdy sme podobný údaj nikde neprezentovali a ani o ňom s firmou DATALAN a.s. nerokovali. Firma DATALAN a.s. sa na našu otázku vyjadrila, že  "toto sme na začiatku prezentovali ako poplatok a vedenie celého exekučného konania, dotazovania, blokovania, vyplácania".

Vaša otázka: Ktoré banky budú zahrnuté do vášho systému?

Väčšina komerčných bánk cca 15.

Vaša otázka: Budú medzi nimi aj stavebné sporiteľne (Prvá stavebná sporiteľňa a iné)?

Áno

Odpovede z bánk budú zahŕňať aj vkladné knižky alebo nie?

DATALAN: Na toto zatiaľ nevieme odpovedať, uvažuje sa o tom pokiaľ viem, bude zálezať od technických možností bánk.

Vaša otázka: Ako často budú aktualizované informácie v tomto systéme (denne, týždenne, mesačne)?

DATALAN: Dokazovať sa na exko bude možne niekoľko krát za rok. V budúcnosti, keď budú na to banky technicky pripravene bude možné sledovať existenciu účtu alebo pohyby na ňom aj denne.

MTS:Systém Exekutor bude automaticky sledovať spisy v ktorých je vhodné spraviť súčinnosť na účet banky podľa aktuálneho stavu spisu a aktuálneho stavu systému pre online komunikáciu. Treba si uvedomiť, že v počiatočnom nábehu budú banky spracovávať údaje poloautomaticky. Plne automatické spracovanie zatiaľ potvrdila len jedna banka.

Koľko opakovaných lustrácii bude možné vykonať pre jeden spis?

Neobmedzene

Vaša otázka: Mali by sme záujem o iniciálne lustrovanie v počte viac ako 1500 dopytov – v akom časovom horizonte bude potrebné vykonať týchto 1500 dopytov, aby bol pripojovací poplatok 0,- €?

Iniciálne lustrovanie je všetko to, čo odošlete v prvých troch mesiacoch od pripojenia.